Actes 1:2|F227
Actes 1:6 1:7|A86
Actes 1:6|A101
Actes 1:6 1:7|A330
Actes 1:8|F240
Actes 1:11|F764
Actes 2:7|F238
Actes 2:31|A59
Actes 2:34|F770
Actes 2:38 2:41|F486
Actes 2:39|F592
Actes 2:42 2:46|F538
Actes 3:15|FF724
Actes 3:17|F713
Actes 3:17|F714
Actes 3:19|F128
Actes 3:19|F761
Actes 3:19 3:21|A77
Actes 3:19 3:21|A119
Actes 3:19 3:21|A177
Actes 3:19 3:21|A186
Actes 3:19 3:21|A224
Actes 3:19 3:21|A264
Actes 3:20 3:21|A96
Actes 3:21|F51
Actes 3:21|A75
Actes 3:21|A103
Actes 3:21|A289
Actes 3:22|F492
Actes 3:22|A84
Actes 3:23|F125
Actes 3:23|F405
Actes 3:23|FF700
Actes 3:23|FF709
Actes 3:23|A119
Actes 3:23|A292
Actes 3:23|A363
Actes 4:5 4:13|F243
Actes 4:12|A110
Actes 4:13|F233
Actes 4:19|A320
Actes 5:1 5:11|F466
Actes 5:29|A320
Actes 5:31|FF724
Actes 5:31|A162
Actes 6:2 6:5|F282
Actes 6:6|F318
Actes 7:5|A350
Actes 8:12|F508
Actes 8:14|F285
Actes 8:17 8:19|F318
Actes 8:35 8:38|F508
Actes 9:7|A215
Actes 9:8 9:18|F738
Actes 9:15|F239
Actes 9:17|F255
Actes 9:20 9:29|F320
Actes 10:28|A22
Actes 10:37 10:38|A265
Actes 10:38|A266
Actes 10:38|A87
Actes 10:39 10:42|F234
Actes 10:39 10:45|F238
Actes 10:44 10:48|F509
Actes 10:45|A266
Actes 11:1 11:3|A22
Actes 11:1 11:18|A60
Actes 11:9|A86
Actes 11:26|F320
Actes 12:1 12:6|F256
Actes 12:4|F547
Actes 13:1 13:3|F318
Actes 13:31|F238
Actes 14:15|F248
Actes 14:15|F249
Actes 14:23|F308
Actes 14:23|F311
Actes 15:6|A334
Actes 15:14 15:16|A86
Actes 15:14|A99
Actes 15:20 15:29|F254
Actes 15:32|F273
Actes 15:35|F284
Actes 16:1|F251
Actes 16:3|F251
Actes 16:13|F783
Actes 16:14 16:15|F509
Actes 16:16 16:19|F709
Actes 16:23 16:24|F256
Actes 16:33|F509
Actes 17:11|F272
Actes 17:11|FF729
Actes 17:11|A418
Actes 17:26|F43
Actes 17:31|F446
Actes 17:31|A156
Actes 17:31|A159
Actes 18:8|F509
Actes 19:3 19:5|F486
Actes 19:6|F318
Actes 19:15|F709
Actes 19:18 19:20|F709
Actes 20:7|F538
Actes 20:27|F233
Actes 20:28|F88
Actes 20:28|F271
Actes 20:28|F317
Actes 20:29|F224
Actes 20:30|F275
Actes 20:33 20:35|F323
Actes 21:10 21:14|F252
Actes 21:15 21:19|F319
Actes 21:20 21:26|F252
Actes 21:20|F255
Actes 21:21 21:27|F252
Actes 21:21|F252
Actes 21:25|F254
Actes 22:4|F381
Actes 23:6|F757
Actes 23:11|F252
Actes 24:14 24:15|F756
Actes 24:25|A369
Actes 26:9|A5
Actes 26:16 26:18|F693
Actes 26:29|F762
Actes 27:23 27:24|F252
Actes 28:30|F765